Over de maatschappelijke stage

In een maatschappelijke stage leveren middelbare scholieren vrijwillig en onbetaald een bijdrage aan de samenleving. Goed voor zowel de samenleving als de scholier die zo aan zijn persoonlijke ontwikkeling kan werken. In 2011 en 2012 was de maatschappelijke stage een verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma van de middelbare school en verplicht als eindexameneis.

Maatschappelijke stage niet langer verplicht

De maatschappelijke stage is sinds 1 augustus 2014 niet langer meer een verplicht onderdeel het onderwijsprogramma. Staatssecretaris Dekker van onderwijs wilde hiermee de vrijheid van middelbare scholen om hun eigen onderwijsprogramma in te richten verruimen. Natuurlijk kunnen scholen er nog steeds voor kiezen voor de maatschappelijke stage als onderdeel van hun curriculum.