Ouders voorstander van maatschappelijke stage

Een overgrote meerderheid van ouders staan positief tegenover het voornemen van staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs) om kinderen in het voortgezet onderwijs een maatschappelijke stage (MaS) te laten volgen (81%). Veel ouders vinden het belangrijk dat maatschappelijke stage leerlingen leert verantwoordelijkheid te dragen in de samenleving.

Scholieren maken kennis met andere groepen in de samenleving

Ouders hechten belang aan het feit dat jongeren me kennis maken met andere groepen mensen en organisaties in de samenleving. Via vrijwilligerswerk onbetaald iets voor de ander doen is volgens hen een goede zaak (82%). Dat blijkt uit een representatieve steekproef die Intomart op verzoek van het ministerie van OCW heeft gehouden. De gegevens zijn vandaag bekend gemaakt.

Maatschappelijke stage moet verplicht zijn

Vanaf het schooljaar 2011-2012 wordt de maatschappelijke stage verplicht. Maar liefst 76% van de ondervraagden vindt het belangrijk dat de maatschappelijke stage onderdeel uitmaakt van het verplichte onderwijsprogramma op middelbare scholen. Slechts 17% denkt dat er door de MaS minder aandacht is voor de basisvakken in het onderwijsprogramma zoals rekenen en taal.

Positieve houding ten aanzien van vrijwilligerswerk

Met de maatschappelijke stage leren scholieren zich onbetaald in te zetten voor de ander. Tweederde van de ondervraagden vindt dat leerlingen na het volgen van hun MaS een positievere houding krijgt ten aanzien van het vrijwilligerswerk in het algemeen. Bijna de helft van de ouders gaf overigens aan zelf ook betrokken geweest te zijn bij de keuze van de MaS van hun kind. De ondervraagden zijn ouders van zowel kinderen op het vmbo, de havo als het vwo.

Maatschappelijke stage heeft draagvlak onder ouders

Staatssecretaris Van Bijsterveldt is blij met deze positieve mening van ouders. “Het geeft aan dat de maatschappelijke stage ook onder ouders draagvlak heeft en wordt gezien als een waardevolle ervaring voor hun kinderen.” Ook al maakt de MaS op dit moment nog geen deel uit van het verplichte onderwijsprogramma, toch is 99% van de scholen er al mee bezig. “Het is een steun in de rug te zien dat mijn voornemen op de brede steun van ouders kan rekenen,” aldus de staatssecretaris.

goedkoopste kortlopende reisverzekering

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *