Scholieren met hart aan de slag voor de Nederlandse Hartstichting (video)

Per schooljaar 2011-2012 gaan 500 scholieren als maatschappelijke stagiair aan de slag voor de Nederlandse Hartstichting. Hiervoor tekende staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van Onderwijs samen met de Nederlandse Hartstichting op 7 juni een overeenkomst.

Maatschappelijke stage bij de Hartstichting

Vanaf komend schooljaar kunnen scholieren ook bij de Harststichting hun maatschappelijke stage lopen. De Hartstichting is geheel afhankelijk van de inzet van haar vrijwilligers. Daar dragen de middelbare scholieren nu een steentje aan bij. Naast collecteren zetten scholieren zich voor hun maatschappelijke stage in om andere kinderen met allerlei activiteiten bewust te maken van voldoende bewegen en gezond eten.

De staatssecretaris zet haar handtekening voor de afspraak met de Hartstichting.

Stages zijn bedacht door jongeren

Van Bijsterveldt is enthousiast over het brede pakket dat de Nederlandse Hartstichting aanbiedt. “De stages zijn grotendeels bedacht door jongeren zelf. Door, voor en met jongeren. Stages waar je hart echt sneller van gaat kloppen!, “aldus de bewindsvrouw.

Ook overeenkomsten met ANWB en Nationale Grote Clubactie

Staatssecretaris Van Bijsterveldt tekende eerder deze maand soortgelijke overeenkomsten met de ANWB en met de stichting Nationale Grote Clubactie. In totaal hebben inmiddels 16 verschillende organisaties met het ministerie van OCW afspraken gemaakt, waarmee de teller voor het structurele aanbod van maatschappelijke stageplaatsen nu op ruim 82.000 staat.

Ouders voorstander van maatschappelijke stage

Een overgrote meerderheid van ouders staan positief tegenover het voornemen van staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs) om kinderen in het voortgezet onderwijs een maatschappelijke stage (MaS) te laten volgen (81%). Veel ouders vinden het belangrijk dat maatschappelijke stage leerlingen leert verantwoordelijkheid te dragen in de samenleving.

Scholieren maken kennis met andere groepen in de samenleving

Ouders hechten belang aan het feit dat jongeren me kennis maken met andere groepen mensen en organisaties in de samenleving. Via vrijwilligerswerk onbetaald iets voor de ander doen is volgens hen een goede zaak (82%). Dat blijkt uit een representatieve steekproef die Intomart op verzoek van het ministerie van OCW heeft gehouden. De gegevens zijn vandaag bekend gemaakt.

Maatschappelijke stage moet verplicht zijn

Vanaf het schooljaar 2011-2012 wordt de maatschappelijke stage verplicht. Maar liefst 76% van de ondervraagden vindt het belangrijk dat de maatschappelijke stage onderdeel uitmaakt van het verplichte onderwijsprogramma op middelbare scholen. Slechts 17% denkt dat er door de MaS minder aandacht is voor de basisvakken in het onderwijsprogramma zoals rekenen en taal.

Positieve houding ten aanzien van vrijwilligerswerk

Met de maatschappelijke stage leren scholieren zich onbetaald in te zetten voor de ander. Tweederde van de ondervraagden vindt dat leerlingen na het volgen van hun MaS een positievere houding krijgt ten aanzien van het vrijwilligerswerk in het algemeen. Bijna de helft van de ouders gaf overigens aan zelf ook betrokken geweest te zijn bij de keuze van de MaS van hun kind. De ondervraagden zijn ouders van zowel kinderen op het vmbo, de havo als het vwo.

Maatschappelijke stage heeft draagvlak onder ouders

Staatssecretaris Van Bijsterveldt is blij met deze positieve mening van ouders. “Het geeft aan dat de maatschappelijke stage ook onder ouders draagvlak heeft en wordt gezien als een waardevolle ervaring voor hun kinderen.” Ook al maakt de MaS op dit moment nog geen deel uit van het verplichte onderwijsprogramma, toch is 99% van de scholen er al mee bezig. “Het is een steun in de rug te zien dat mijn voornemen op de brede steun van ouders kan rekenen,” aldus de staatssecretaris.

goedkoopste kortlopende reisverzekering

Grote Clubactie tekent voor 7.750 maatschappelijke stageplaatsen

Vanaf volgend schooljaar biedt de Grote Clubactie structureel 7.750 maatschappelijke stageplaatsen in het verenigingsleven aan. Dit is staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) op vrijdag 28 mei in Den Bosch met de Stichting Nationale Grote Clubactie overeengekomen.

Verenigingen draaien op vrijwilligers

Duizenden verenigingen nemen jaarlijks met veel succes deel aan de Grote Clubactie waarbij ze door het verkopen van loten geld opbrengen voor hun clubkas. Deze actie rust op de schouders van vele vrijwilligers. Met de inzet van maatschappelijke stages hebben de verenigingen nu vele extra handen extra hulp. “De meeste verenigingen in Nederland draaien bijna helemaal op inzet van vrijwilligers. Juist daarom is de inzet van maatschappelijke stagiairs zo goed, want een vereniging maak je sámen! Het verenigingsleven maakt jonge mensen bewust van de maatschappij, van hun omgeving en van de rol die ze daarin hebben. Ik vind het fantastisch om te zien hoe creatief de Grote Clubactie hiermee omgaat.”, aldus Van Bijsterveldt.

Flash mob

Na afloop van de feestelijke ondertekening van deze intentieverklaring deden 150 scholieren van het Rodenborch College uit Rosmalen, mee aan een spectaculaire flash mob op de markt in Den Bosch waarbij zij met verschillende attributen allerlei verenigingen uitbeeldden.

80.000 structurele stageplaatsen

Van Bijsterveldt heeft inmiddels met vijftien partijen afspraken gemaakt over het creëren van maatschappelijke stages. In totaal hebben deze partijen ruim 80.000 structurele stageplaatsen toegezegd.

Telesportief

SBS zendt a.s. zondag een aflevering van het programma Telesportief uit over de intentieverklaring maatschappelijke stage bij de Grote Clubactie. Zaterdag staat hiervan een aankondiging in de Telegraaf.

Bron: Rijksoverheid.nl